Privacyverklaring

Ik respecteer uw privacy en vind het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Ik baseer mij hierbij op de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy-verklaring beschrijf ik hoe ik uw gegevens verzamel, verwerk en bescherm.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegens?

Ik, Ottine van Hövell van de Praktijk Holistische Massagetherapie.

Waarom leg ik de gegevens vast?

Om tot een verantwoorde behandeling te komen.
Om vast te kunnen stellen, wanneer ik het dossier uit mijn bestand kan verwijderen. (Dat is 15 jaar na afronding van de behandeling)
Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een dossier bij te houden.
Uitvoering van financiële administratie. 

Welke gegevens leg ik vast in het cliëntendossier?

-Uw naam, adres, postcode, woonplaats.
-Geboortedatum
-Telefoon en mailadres
-Polisnummer

-Aantekeningen (door u zelf verstrekt) over uw gezondheidstoestand en welbevinden.
-Het doel en het verloop van de behandeling.

Hoe communiceer ik met u over het dossier?

Tijdens de eerste behandeling vraag ik u om toestemming om een dossier bij te houden.
Deze toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van uw gegevens.

Hoe worden uw gegevens verzameld?

Uw gegevens worden alleen door uzelf aan mij verstrekt. Dit kan telefonisch of via een persoonlijk consult. Als u dit wilt, kan het ook via het contactformuiler van de website of via mail.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Wie werken er met mijn cliënten dossier?

Alleen ik heb toegang tot het dossier. Ik heb geheimhoudingsplicht.
Alleen na uw expliciet verzoek of toestemming, verstrek ik info aan derden.
Bij intercollegiale toetsing houd ik mijn informatie anoniem.

Gegevens inzien, corigeren of verwijderen. 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voor zover de wet dit toe laat. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen, wat binnen vier weken in behandeling genomen dient te worden.

Privacy op de zorgnota.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverekeraar. Dit zijn:

-Uw naam en adres
-Geboortedatum
-Polisnummer
-De behandeldatum
-Korte omschrijving van de behandeling (natuurgeneeskundig consult)
-Kosten

Uw veiligheid op deze website

Deze site is SSL/TSL beveiligd.
De site maakt gebruik van Google Analytics om inzich te krijgen hoe vaak de site bezocht wordt. De gegevens worden niet gedeeld met advertentienetwerken of andere producten en diensten van Google.

Tot slot:

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveililgd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of als u meer informatie wenst over de veiligheid van uw gegevens, neem dan graag contact met mij op.

Ottine van Hövell - Praktijk Holistische Massagetherapie